Học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch “Fly Away”

Học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch "Fly Away" giúp bạn giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi khi học tiếng Anh, từ đó bạn sẽ học hiệu quả hơn.

Học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch “Fly Away” giúp bạn vừa học vừa giải trí, du dương với những câu hát nhẹ nhàng. Phương pháp này chưa bao giờ là lỗi thời, nó giúp người học học nhanh, hiệu quả hơn. Bài hát “Fly Away” không hề có một đoạn điệp khúc cao trào nào mà cứ êm đềm như một cuốn nhật kí tự sự về cuộc đời của một cặp nói về tình yêu ngày càng sâu đậm. Cùng học tiếng anh qua bài hát “Fly Away” nhé!

Học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch “Fly Away”

Lời bài hát “Fly Away” Anh – Việt

Come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi.
Come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi.
Come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi.
Co-co-come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi nào.
Come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi.
Come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi.
Come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi.
Co-co-come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi nào.
Don’t you be afraid – Đừng sợ.
Everything will change – Mọi thứ sẽ thay đổi.
You and I – Bạn và tôi.
Jumping off the edge – Nhảy cạnh
They say dreamers never die – Họ nói những người mơ mộng không bao giờ chết.
So, come and fly – Vì vậy, đến và bay.
Come and fly – Hãy đến và bay.
Come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi.
We’re rising, we’re falling – Chúng ta đang tăng, chúng ta đang rơi.
We’ll make it through – Chúng tôi sẽ làm cho nó thông qua.
We’re climbing, we’re soaring – Chúng tôi leo lên, chúng tôi đang tăng.
A thousand views – Một nghìn lượt xem.
We’re rising, we’re falling – Chúng ta đang tăng, chúng ta đang rơi.
We’ll make it through – Chúng tôi sẽ làm cho nó thông qua.
We’re climbing, we’re soaring – Chúng tôi leo lên, chúng tôi đang tăng.
A thousand views – Một nghìn lượt xem.
Somewhere by the emerald sea – Một nơi nào đó bởi biển xanh ngọc.
Where the moon and water meet – Nơi mặt trăng và nước gặp nhau.
Somewhere close to harmony – Một nơi nào đó gần với sự hòa hợp.
When the world is sound asleep – Khi thế giới đang ngủ ngon.
Something’s gonna bring the change – Cái gì đó sẽ mang lại thay đổi.
Journeys we are meant to take – Những hành trình chúng ta có nghĩa là để đi.
Something at the edge of space – Một cái gì đó ở rìa không gian.
Calling us to fly away – Gọi cho chúng tôi để bay đi.
Don’t you be afraid – Đừng sợ.
Everything will change – Mọi thứ sẽ thay đổi.
You and I – Bạn và tôi.
Jumping off the edge – Nhảy cạnh.
They say dreamers never die – Họ nói những người mơ mộng không bao giờ chết.
So, come and fly – Vì vậy, đến và bay.
Come and fly – Hãy đến và bay.
Come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi.
We’re rising, we’re falling – Chúng ta đang tăng, chúng ta đang rơi.
We’ll make it through – Chúng tôi sẽ làm cho nó thông qua.
We’re climbing, we’re soaring – Chúng tôi leo lên, chúng tôi đang tăng.
A thousand views – Một nghìn lượt xem.
We’re rising, we’re falling – Chúng ta đang tăng, chúng ta đang rơi.
We’ll make it through – Chúng tôi sẽ làm cho nó thông qua.
We’re climbing, we’re soaring – Chúng tôi leo lên, chúng tôi đang tăng.
A thousand views – Một nghìn lượt xem.
Come and fly away – Hãy đến và bay đi.
Come and come and fly away – Đến và hãy đến và bay đi.
Come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi.
Come and fly away – Hãy đến và bay đi.
Come and fly away with me – Hãy đến và bay đi với tôi.
Something’s gonna bring a change – Cái gì đó sẽ mang lại thay đổi.
Journeys we are meant to take – Những hành trình chúng ta có nghĩa là để đi.
Something at the edge of space – Một cái gì đó ở rìa không gian.
Calling us to fly away – Gọi cho chúng tôi để bay đi.

Có thể bạn quan tâm: học tiếng Anh qua bài hát đơn giản, phim phụ đề song ngữ Anh Việt.