Học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch “Send It”

Học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch "Send It" giúp bạn giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi khi học tiếng Anh, từ đó bạn sẽ học hiệu quả hơn.

Học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch “Send It” giúp bạn vừa học vừa giải trí, du dương với những câu hát sôi động làm giải tỏa căng thẳng. Phương pháp này chưa bao giờ là lỗi thời, nó giúp người học học nhanh, hiệu quả hơn. Bài hát “Send It” không hề có một đoạn điệp khúc cao trào nào mà sôi động từ đầu cho đến hết bài hát, như một cuốn nhật kí tự sự về cuộc đời của một cặp đôi khi yêu. Cùng học tiếng anh qua bài hát “Send It” nào!

Học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch “Send It”

Lời bài hát “Send It”

Send it to my phone, send it to my phone

You already know I keep it on the low
Baby, you can trust me, promise I’m alone
I won’t tell a soul, send it to my phone
Send it to my phone, send it to my phone
You already know I keep it on the low
Baby, you can trust me, promise I’m alone
I won’t tell a soul, send it to my phone

You took it in the mirror, so I could see it clear
Baby have no fear, you know it’s stayin’ here
I know you wanna share, baby might as well
You know I keep it trill, you know I’d never tell
I’m sure you took a few, time you wanted to
I know when that hotline bling, that can only mean one thing
You know what I like, what I’ve been waitin’ on
What’s takin’ so long? Send it to my phone
Send it to my phone, send it to my phone

You already know I keep it on the low
Baby, you can trust me, promise I’m alone
I won’t tell a soul, send it to my phone
Okay now send it to my phone like a message that’s unread
Send it to my phone, new nude picture, open leg

Hope they ready
Austin Mahone got ’em motivated
Send it to my phone like a notification
Send it to my phone, but my ringer cut off
I can’t leave you alone, even though I’m single and I’m

Send it to my phone like a message from my BM

Notify me on my phone like a message in my BM
Send it
Send it to my phone, send it to my phone
You already know I keep it on the low
Baby, you can trust me, promise I’m alone
I won’t tell a soul, send it to my phone
Send it to my phone, send it to my phone
You already know I keep it on the low
Baby, you can trust me, promise I’m alone
I won’t tell a soul, send it to my phone
Baby what’s the move? Don’t need no attitude
You know it’ll stay just between me and you
I wanna see already, it’s the perfect view
Tell me if you’re leavin’, can I have it too?
Tell you that I love you, yeah, ain’t none above you, yeah

I wanna see you, babe
I promise, baby girl, it’ll be our little secret, yeah
I’m gonna keep it, yeah
Let no one see it, except for me
Send it to my phone, send it to my phone
You already know I keep it on the low
Baby, you can trust me, promise I’m alone
I won’t tell a soul, send it to my phone
Send it to my phone, send it to my phone
You already know I keep it on the low
Baby, you can trust me, promise I’m alone
I won’t tell a soul, send it to my phone
Send it to my phone

Có thể bạn quan tâm: học tiếng Anh qua bài hát đơn giản, phim học tiếng Anh hay có phụ đề, phim phụ đề song ngữ Anh Việt.