Học tiếng Anh qua bài hát “I Need Your Love”

Học tiếng Anh qua bài hát "I Need Your Love" đây là cách học giúp bạn tiếp thu nhanh, học hiệu quả. Phương pháp này giúp bạn vừa học vừa chơi một cách thoải mái nhất.

Học tiếng Anh qua bài hát “I Need Your Love”, đây là bài hát nói về tình yêu của hai người, cụ thể ở đây là tình yêu của cô gái dành cho chàng trai mà mình yêu. Cô gái muốn được yêu và cần có người bảo vệ, nhưng tình yêu thì không trải đầy những hoa hồng, mà ở đó còn có nhiều trông gai, phải có quyết tâm thì mới ở bên nhau được. Các bạn cùng học tiếng Anh qua bài hát này nhé!

Lời Bài Hát “I need your love”
I need your time.
I need your time.
when everything’s wrong.
You make it right.
I feel so high.
I come alive.
I need to be free with you tonight.
I need your love.
I need your love.
I take a deep breath everytime I pass.Your door.
I know you’re there but I can’t see you anymore.
And that’s the reason you’re in the dark.
I’ve been a stranger ever since we fell apart.
And I feel so helplessly.
Watch my eyes are filled with fear.
Tell me, do you feel the same?
Hold me in your arms again.
I need your love. I need your time.
When everything’s wrong. You make it right.
I feel so high. I come alive.
I need to be free with you tonight.
I need your love.
Now I’m dreaming, will ever find you now?.
I walk in circles but I’ll never figure out.
What I mean to you, do I belong.
I try to fight this but I know I’m not that strong.
And I feel so helpessly.
Watch my eyes are filled with fear.
Tell me, do you feel the same?
Hold me in your arma again.
I need you love. I need you time.
When everything’s wrong.
You make it right.
I feel so high. I come alive.
I need to be free with you tonight.
I need your love…
All the years, all the times.
Your were never been to blame.
And now my eyes are open.
And now my heart is closing.
And all the tears and all the lies.
All the waste.
I’ve been trying to make it change.
And now my eyes are open.
I need your love. I need your time.
When everything’s wrong.
You make it right.
I feel so high. I come alive.
I need to be free,…